Palvelut

Insolvenssioikeus

 • Konkurssi
 • Yrityssaneeraus

Yhtiöoikeus

 • Sopimukset
 • Liiketoiminnan järjestelyt
 • Saatavien perintä

Perheoikeus

 • Avioero ja omaisuuden ositus
 • Avoero ja omaisuuden erottelu
 • Avioehto
 • Lasten huolto, tapaamisoikeus, elatus
 • Edunvalvontavaltakirja
 • Lahjoitukset

Rikosasiat

 • Syytetyn avustaminen
 • Uhrin avustaminen

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöasiat

 • Asuntokaupat
 • Kiinteistökaupat
 • Lainhuuto ja kiinnitys
 • Kiinteistö- ja asuntokauppariidat
 • Rakennusriidat
 • Urakka-asiat
 • Vuokra-asiat

Perintöoikeus

 • Testamentti
 • Perunkirjoitus
 • Perinnönjako
 • Perintö- ja lahjaverotus

Vahingonkorvaus

Työoikeus

Sotilaslakiasiat

Säätiöt ja omaisuuden hoito